O nás

Vítame Vás na našich stránkach!Spoločnosť CONTEST (Congress Technical System) pôsobí od roku 1990 ako prvá súkromná spoločnosť na Slovensku v oblasti komplexného technického zabezpečenia podujatí (hlavne medzinárodných) a v oblasti výskumu, vývoja a výroby profesionálnych komunikačných (tlmočníckych, konferenčných, zvukových a obrazových) digitálnych a/alebo analógových technológií. Jedinečné postavenie v tejto oblasti má spoločnosť CONTEST vďaka svojmu „know-how“, ktoré je výsledkom niekoľkých desaťročí aktívnych skúseností.


Oblasť vývoja profesionálnych komunikačných systémov je pre spoločnosť CONTEST jednou z hlavných priorít. Tím špičkových odborníkov v danej oblasti, ako aj v oblasti informačných technológií, spolu so špičkovými odborníkmi vo vývoji špeciálnych vlastných softvérových riešení a produktov umožňuje spoločnosti CONTEST dokonca ovplyvňovať niektoré trendy v tejto oblasti.


Ďalšou prioritou spoločnosti CONTEST je oblasť služieb, kde sú využívané najnovšie digitálne tlmočnícke systémy CONTEST, umožňujúce tlmočenie až do 40 jazykov/kanálov súčasne. Všetky systémy používané v oblasti služieb plne vyhovujú medzinárodným normám ISO 2603, ISO 4043.
Seminár Microsoft s Billom Gatesom
CONTEST zabezpečuje hlavne podujatia väčšieho rozsahu s vysokým medzinárodným významom (či už akcie štátnych/vládnych orgánov SR alebo medzinárodných organizácií), kde je potrebný veľký rozsah techniky, špičková profesionálna kvalita a bezproblémový priebeh, ako aj ostatné podujatia s požiadavkou kvalifikovaného profesionálneho prístupu a úplnej technickej spoľahlivosti.Hlavné oblasti záujmu

 • komplexné technické zabezpečenie podujatí
 • (tlmočenie, ozvučenie, nahrávanie, tlmočnícka technika, konferenčná technika, data/video projekcia, ďalšie požiadavky zákazníkov)
 • výskum a vývoj profesionálnych digitálnych systémov a technológií
 • audio - hardvér a softvér (multikanálové systémy pre spracovanie zvuku, digitálny záznam a prehrávanie zvuku; konferenčná technika, tlmočnícka technika, jazykové laboratórium, komunikačné systémy)
 • video - hardvér a softvér (multikanálové systémy pre spracovanie obrazu, digitálny prenos obrazu, digitálny záznam a synchronizované multikanálové prehrávanie obrazu a zvuku)
 • digitálna konferenčná, tlmočnícka, ozvučovacia a audiovizuálna technika
 • (výskum, vývoj, výroba, predaj, prenájom, montáž, komplexné inštalácie a servis)
 • technické zabezpečenie simultánneho tlmočenia
 • (digitálne, prípadne aj analógové systémy)
 • profesionálne ozvučovacie systémy
 • (vývoj, výroba na mieru, inštalácia, servis)
 • záznamové a kamerové video systémy
 • (výskum, vývoj, dodávka, inštalácia, servis)
 • zabezpečovacia technika
 • (výroba, kompletná dodávka vrátane projektov, montáž, servis)
 • analógová tlmočnícka a konferenčná technika
 • (výroba, servis; ďalší vývoj bol už ukončený)

Certifikáty

1 2

Kontakt