Referencie

Technické zabezpečenie akcií

Predsedníctvo SR v Rade EÚ V priebehu rokov 1990 – 2017 sme zabezpečili viac ako 9000 podujatí.

Pri technickom zabezpečovaní podujatí používame zariadenia, ktoré obsahujú najmodernejšie digitálne technológie. Tieto zariadenia sú výsledkom našich dlhoročných skúseností a výskumov v tejto oblasti, pričom zohľadňujú aktuálne potreby a požiadavky užívateľov týchto zariadení a taktiež všetky špecifické požiadavky stanovené medzinárodnými normami, medzi ktoré patria aj ISO 4043, ISO 2603, IEC 60914. Tieto profesionálne technologické systémy a zariadenia sú neustále testované pri zabezpečovaní medzinárodných podujatí. Ich špičkovú kvalitu a spoľahlivosť potvrdzuje skutočnosť, že ešte nenastal žiaden technický problém, ktorý by ovplyvnil priebeh podujatia zabezpečovaného našou technológiou.

Z akcií vyberáme:

Hotel Crowne Plaza
- 23.- 24.03.2017, Bratislava: 6 jazykových kanálov, 6xISO kabína, 25 digitálnych konferenčných jednotiek, ozvučenie, obsluha


Hotel Hilton
- 25.- 26.01.2017, Bratislava: 8 jazykových kanálov, 7xISO kabína, 400 účastníckych prijímačov, 7x veľkoplošný monitor, obsluha


Predsedníctvo SR v Rade EU
- Budova Reduty v Bratislave, 01.07. - 11.10.2016. V priestoroch Reduty prebiehali všetky hlavné rokovania počas Predsedníctva SR v Rade EU, pričom všetky tieto rokovania zabezpečoval CONTEST prostredníctvom najnovšej digitálnej konferenčnej, tlmočníckej a kamerovej technológie zodpovedajúcej normám ISO 2603, ISO 4043, IEC 60914 a technickej zhode Generálneho riaditeľstva pre tlmočenie Európskej komisie DG SCIC.S.4 (viac..)

- Bratislavský hrad a Parlament SR, 10.07.2016 - 22.05.2017. V týchto priestoroch prebiehali rokovania v rámci Predsedníctva SR v Rade EÚ, organizované Kanceláriou NR SR. Všetky tieto rokovania zabezpečoval Contest prostredníctvom najnovšej digitálnej konferenčnej, tlmočníckej, štúdiovej a kamerovej technológie zodpovedajúcej normám ISO 2603, ISO 4043, IEC 60914 a technickej zhode Generálneho riaditeľstva pre tlmočenie Európskej komisie DG SCIC.S.4. (viac..)


Holiday Inn Bratislava
- 05.- 06.12.2016, Bratislava: 5 jazykových kanálov, 3 x ISO kabína, 25 digitálnych konferenčných jednotiek, ozvučenie, obsluha

Steel aréna Košice
- 23.06.2016, Košice: 1 jazykový kanál, 1300 účastníckych prijímačov, obsluha

Reduta Bratislava
- 12.- 15.04.2016, Bratislava: 6 x ISO kabína, 90 účastníckych prijímačov, 65 digitálnych konferenčných jednotiek, ozvučenie, obsluha

Veterinária 2015
- 23.- 25.10.2015, Nitra: spolu 5 sekcií s projekciou a ozvučením, 400 účastníckych prijímačov, obsluha

firma Getrag
- 06.- 08.10.2015, Košice: 4 jazykové kanály, 3x ISO kabína, 15 digitálnych konferenčných jednotiek, ozvučenie, obsluha

Bratislavský Hrad - Kanc. prezidenta SR
- 13.06.2015, Bratislava: 4 jazykové kanály, 100 účastníckych prijímačov, 3x konferenčné kamery, ozvučenie, obsluha

Bratislavský Hrad - V4
- 19.06.2015, Bratislava: 5 jazykových kanálov, 4x ISO kabína, 200 účastníckych prijímačov, 20 digitálnych konferenčných jednotiek, 3x ozvučenie, 5 x bezdrôtový ručný mikrofón, obsluha

SND
- 18.06.2015, Bratislava: 6 jazykových kanálov, 6x ISO kabína, 100 účastníckych prijímačov, ozvučenie, obsluha

Steel aréna Košice
- 22.04.2015, Košice: 1 jazykový kanál, 1300 účastníckych prijímačov, obsluha

Hotel Staff Košice
- 06.- 07.03.2015, Košice: 2x 4 jazykové kanály, 80 účastníckych prijímačov, 40 digitálnych konferenčných jednotiek, ozvučenie, obsluha

Art Film Fest
- 21.- 27.06.2014, Trenčianske Teplice: 1 tlmočnícka kabína, 150 účastníckych prijímačov, 2 jazykové kanály, ozvučenie, obsluha

Eurokontext, Slovenské národné divadlo
- 14. a 20.06.2014, SND, Bratislava: 3 ISO tlmočnícke kabíny, 80 účastníckych prijímačov, 4 jazykové kanály, obsluha

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
- 13.05.2014, Hotel Bôrik, Bratislava: 3 ISO tlmočnícke kabíny, 150 účastníckych prijímačov, 4 jazykové kanály, obsluha

CRDF, USA
- 18. -19.09.2013, hotel Radisson, Bratislava: 1 ISO tlmočnícka kabína, 40 účastníckych prijímačov, 25 konferenčných mikrofónov, obsluha

Konferencia Európskej komisie
- 16.05.2013, hotel Bôrik, Bratislava: 2 ISO tlmočnícke kabíny, 200 účastníckych prijímačov, obsluha

Stretnutie premiérov Slovenska a Turecka
- 6.02.2013, Reduta, Bratislava: 2 tlmočnícke kabíny, 350 účastníckych prijímačov, 3 jazykové kanály, dataprojektor 15000 ANSIlumen, obsluha

Hotel Carlton Bratislava
- 29.01.2013, Hotel Carlton Bratislava: 1 tlmočnícka kabína, 50 účastníckych prijímačov, 1 jazykový kanál, ozvučenie, obsluha


Staršie referencie nájdete pod odkazom referencie 1990 - 2012

Dodávky techniky

Medzinárodná akcia, Rakúsko 2004 (ozvučovacie systémy, tlmočnícka technika, konferenčné mikrofónne systémy, sprievodcovská súprava, jazykové laboratóriá)

Zariadenia našej výroby pracujú v Českej republike, v Maďarsku, na Ukrajine a na Slovensku:

na fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
- 3 profesionálne digitálne tlmočnícke laboratóriá tretej generácie, prenosné tlmočnícke ISO kabíny

na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- profesionalne digitalne tlmocnicke laboratorium tretej generacie, prenosne tlmocnicke ISO kabiny

v zariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre
- digitálny konferenčný hlasovací systém, digitálna tlmočnícka technika

na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach
- digitálny tlmočnícky a konferenčný systém

v Národnej banke Slovenska v Bratislave
- digitálny tlmočnícky systém, audiovizuálny systém

na Najvyššom kontrolnom úrade SR v Bratislave
- digitálny tlmočnícky a konferenčný systém, prezentačné, audiovizuálne a ozvučovacie systémy, komplexný systém ovládania

na Národnom bezpečnostnom úrade v Bratislave
- špeciálny konferenčný systém, ktorý ako jediný na trhu dostupný konferenčný systém splnil podmienky pre "prísne tajné" rokovania

v zariadení Ministerstva vnútra SR v Bratislave
- digitálny konferenčný systém

v zariadení Ministerstva financií SR v Bratislave
- vybavenie PressCentra digitálnou tlmočníckou, konferenčnou a audiovizuálnou technikou

v zariadení Ministerstva pôdohospodárstva SR v Bratislave
- konferenčný systém

v CEMMAC a.s. Horné Sŕnie
- digitálna tlmočnícka a konferenčná technika, kamerový systém, ozvučenie

v zariadení Ministerstva spravodlivosti SR v Trenčianskych Tepliciach
- kompletné vybavenie konferenčnej miestnosti: tlmočnícke zariadenie, mikrofónna súprava, ozvučenie a bezdrôtová mikrofónna technika v kongresovom centre

na Úrade vlády SR
- kompletný ozvučovací systém vo veľkej Zrkadlovej sále a v okolitých miestnostiach, digitálny konferenčný mikrofónny systém v Press centre

v centrále Všeobecnej úverovej banky
- vybavenie konferenčnej sály: tlmočnícke zariadenie, mikrofónna súprava

v Národnej rade SR
- Župné námestie, Bratislava – mikrofónna súprava 100 mikrofónov

v zariadeniach City University
- tlmočnícke zariadenie

v Agroinštitúte Nitra
- tlmočnícke zariadenie, ozvučovací systém

v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí SR
- kompletné technologické vybavenie kongresového centra vrátane priľahlých priestorov: tlmočnícke zariadenie, mikrofónna súprava, ozvučenia, audiovizuálna technika, nová moderná digitalizovaná réžia kongresového centra

v Asociácii poisťovní SR v Bratislave
- tlmočnícka technika

v Akadémii Istropolitana Nova vo Svätom Juri
- tlmočnícke zariadenie, mikrofóny

na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
- 2 jazykové laboratóriá

na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
- jazykové laboratórium

na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
- konferenčný mikrofónny systém

v Hoteli Bôrik
- kongresové a spoločenské priestory hotela patriaceho Úradu vlády SR: kompletné vybavenie technológiou ozvučenia, konferenčná mikrofónna súprava, bezdrôtové mikrofóny, káblové mikrofóny (celkovo 5 ozvučených sál s možnosťou nezávislých kombinácií), príprava kabeláže pre tlmočnícke zariadenie

v Pozagas a.s. Malacky
- tlmočnícke zariadenie a mikrofónna súprava

na Ministerstve obrany SR
- kompletný tlmočnícky a ozvučovací systém

vo Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši
- prenosný tlmočnícky systém

v MED-ART s.r.o. v Nitre
- konferenčná a prezentačná technika

v priestoroch súkromnej Vysokej ekonomickej školy na Tematínskej 10 v Bratslave (Global plus)
- kompletné vybavenie kongresových sál tlmočníckou a audiovizuálnou technikou, vybavenie prednáškových miestností audiovizuálnou technikou

v priestoroch súkromnej Bratislavskej univerzity práva na Tomášikovej 20 v Bratislave (Global plus)
- digitálne tlmočnícke a konferenčné systémy v kongresových a prednáškových sálach (vzájomne kombinovateľné), kamerové tlmočnícke systémy a audiovizuálna technika

v priestoroch Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave
- digitálne jazykové laboratórium s virtuálnym lektorským pultom a kompletným audiovizuálnym vybavením

v Mestskom kultúrnom centre v Stupave
- kompletné vybavenie kongresových a konferenčných sál digitálnym tlmočníckym konferenčným systémom a audiovizuálnou technikou

... a inde

Kamerové a zabezpečovacie systémy

Zrealizovaných množstvo montáží a dodávok celých systémov a systémových celkov pre súkromné a štátne inštitúcie (vzhľadom na diskrétnosť a citlivosť informácií neuvádzame konkrétne príklady).

Kontakt